Siden er sidst

opdateret den 2. september 2019/uf

 

 

Ejerforeningen

 

 

Hjemmeside

Ejerforeningens hjemmeside er: www.hermanbangshave.dk

 

Information til beboerne

Information til foreningens beboere kan tilgås via PROBO LOGIN fra hjemmesiden www.boligexperten.dk

PROBO henvises især til oversigtens punkter: Informationssider og Dokumentarkiv.

 

I dokumentarkivet findes bl.a. lejeaftaler til selskabslokale og hobbyrum. Endvidere findes der i arkivet bl.a. foreningens husorden, referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

 

Køb/salg af lejligheder

Al henvendelse i forbindelse med køb/salg af lejligheder i ejendommen, f.eks. vedr. energirapport mm., skal ske til ejendommens administrator Boligexperten Administration A/S, www.boligexperten.dk

 

Kontaktperson Gustav Høybye, e-mail: gustav@boligexperten.dk 

 

 

Tekst: Ejerforeningen og Beboerrepræsentationen Herman Bangs Have

Billeder: Tom W. Petersen og Solveig Øst © 2008

www.hermanbangshave.dk