Opdateret 28. marts, 2019 /uf

 

 

Almene Oplysninger

 

 

Ejendomskontoret har åbent tirsdag fra 8-9 og torsdag fra 9-10 for personlig henvendelse eller på tlf: 6010 8653. Der kan også lægges besked på telefonsvareren.

 

Ejendomskontorets e-mail er: ejendomskontoret@hermanbangshave.dk

 

Henvendelser til ejendomskontoret kan typisk dreje sig om: renholdelse, varme, vand, kloak - herunder evt. vandskader, problemer/vedligeholdelse i lejemålet m.m.

 

Ændring/opsætning af nyt navneskilt bestilles hos ejendomskontoret. Specialnøgle til vandhanen ved nr. 19 udleveres ligeledes ved henvendelse til ejendomskontoret.

 

NØGLESYSTEM

De beboere, der ønsker at udskifte lås i egen hoveddør og postkasse,

så der kun behøves en nøgle, kan aftale dette med:

JAHN's Låseservice på tlf. 3675 6000

Ekstranøgler til ejendommen kan kun bestilles gennem ejendomskontoret.

 

Har beboerne spørgsmål af mere generel karakter, som ejendomskontoret ikke kan løse, bedes de kontakte ejendomsadministrator.

 

Ejendommens administrator er Boligexperten Administration A/S, www.boligexperten.dk

Kontaktperson Gustav Høybye

e-mail: gustav@boligexperten.dk 

 

Ved akutte problemer udenfor normal kontortid - manglende varme, vandskader og lignende:

1) Læg besked på ejendomskontorets telefon

2) Kontakt: Døgnvagt +45 4634 2099

 

HUSORDNER

 

Bemærk: I forbindelse med ombygning af køkken er det ikke tilladt at opsætte emhætte med motor, da det vil ødelægge/forstyrre ejendommens centrale udsugning.
Ved renovering af lejligheder er det desuden ikke tilladt at ændre på installationer eller flytte/fjerne bærende konstruktioner.

 

Kontakt ejendomskontoret for vejledning og yderligere spørgsmål.

 

Af hensyn til vores storskraldsordning, så kontakt også ejendomskontoret, når du renoverer køkken, bad o.lign., så affaldet kan fjernes så hurtigt som muligt (ejendomskontoret bestiller ekstra afhentning hos kommunen).

 

EJENDOMMENS ENERGIRAPPORT

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en energirapport for ejendommen. Fåes ved henvendelse til Boligexperten Administration A/S.

 

LANGTIDSPARKERING AF ANHÆNGERE

er ikke tilladt, men har du behov for at parkere en anhænger på ejendommen ud over et døgn, så kontakt ejendomskontoret. Her vil du få  anvist en plads, hvor den ikke generer. 

 

CYKELPARKERING - BARNEVOGNE mm.

Parkering af cykler, barnevogne og ladcykler mm. i buegangene er ikke tilladt. Alle 3 buegange er brandveje og skal derfor holdes helt fri. Cykelparkering op ad husmure og gitre er ligeledes ikke tilladt. Benyt cykelkældre og cykelstativer.

Legecykler, løbehjul og lign. legetøj skal opbevares i eget kælderrum.

 

STORSKRALD

Nye regler for storskrald. Læs opslaget her.

Vil du vide mere så kan man på Frederiksberg Kommunes hjemmeside hente pjecer og vejledninger, bl.a. den sorteringsvejledning, som er

blevet postomdelt i december 2011.

I skakterne må ikke smides:

Glas (f.eks. vinflasker, syltetøjsglas m.m.), hård plastik (f.eks. tomme plastflasker, dunke mm.) dåser (f.eks. tomme øl og sodavandsdåser), batterier, elsparepærer, aviser og blade.

 

FRAFLYTNING

Ved fraflytning bedes beboeren medtage alt løsøre man måtte have opbevaret i barnevognsrum/cykelkælder eller selv fjerne det til storskrald. 

 

 

Tekst: Ejerforeningen og Beboerrepræsentationen Herman Bangs Have

Billeder: Tom W. Petersen og Solveig Øst © 2008

www.hermanbangshave.dk